Ik steun de miljonairstaks! Teken de petitie

Uit een recente peiling blijkt dat 85% voorstander is van de invoering van een vermogensbelasting. Het draagvlak om de superrijken een wezenlijke bijdrage te doen leveren stijgt. In 2012 was reeds 81% voorstander. Ben jij ook voorstander, teken de petitie en overtuig je vrienden het ook te doen.

Ik steun de miljonairstaks

Het is een progressieve taks

De miljonairstaks is een taks die enkel de fortuinen boven de 1 miljoen euro treft, met vrijstelling van de eerste woning ter waarde van 500.000 euro. Het is een progressieve belasting met een aanslagvoet van 1 procent voor het deel boven de 1 miljoen euro, 2 procent voor het deel boven de 2 miljoen euro en tot slot 3 procent voor het deel boven de 3 miljoen euro.

Het treft enkel de allerrijkste miljonairs

De miljonairstaks treft slechts 2% van de allerrijkste gezinnen, en verschilt op die manier erg van allerlei voorstellen tot vermogenswinstbelasting die een veel grotere groep mensen treffen.

Het brengt 8 miljard euro op

De miljonairstaks is budgettair erg effectief met een jaarlijkse opbrengst van 8 miljard euro. Dat is meer dan een louter symbolische bijdrage van de meest gefortuneerden. De opbrengst kan gebruikt worden voor verhogen van pensioenen, investeringen in publieke jobs, innovatie en hoger onderwijs.

Mijn gegevens

Door deze petitie te ondertekenen verklaar je je akkoord dat de PVDA de door jou verstrekte gegevens bijhoudt om je naargelang je interesses op de hoogte te houden van standpunten en activiteiten van de PVDA. Je kunt die gegevens opvragen, laten verbeteren en laten verwijderen. Dat kan per e-mail naar pvda@pvda.be, of per brief naar PVDA, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel. Als je vindt dat we je persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verwerkt hebben, kun je een klacht indienen bij de Privacycommissie. Meer over het privacybeleid van de PVDA: www.pvda.be/privacy.